Home

Welkom op de site van Authentiek Zeist

Authentiek Zeist is een wooninitiatief voor jongvolwassenen met autisme vanaf een gemiddelde intelligentie. Het betreft een ouderinitiatief waarin de ouders/vertegenwoordigers samen met de jongvolwassenen participeren.

Wij zijn een ouderinitiatief en gaan een kleinschalige woonvoorziening opzetten op basis van ‘Beschermd Wonen’ met een PGB. Op dit moment wordt er hard gezocht naar een geschikte locatie.

Vanuit de gemeente Zeist krijgt ons project de aandacht. Zowel binnen het GMT (Gemeentelijk Management Team), de Raad, B & W en Sociaal Domein heeft ons project de aandacht.