Begeleiding

Begeleidingsprofiel

Van de bewoner wordt verwacht dat hij/zij open staat voor begeleiding en ondersteuning.

Het organiseren van goede begeleiding en het realiseren van een woning is een belangrijke opgave. Het invullen van goede begeleiding voor elke bewoner en daarmee naar persoonlijke groei is een basisvoorwaarde om zelfstandig te kunnen wonen. Juist deze facetten kenmerken dit ouderinitiatief. De begeleiding die elke bewoner nodig heeft, wordt vastgelegd in een persoonlijk begeleidingsplan.

Gezien de specifieke kenmerken, binnen ASS, van de bewoners is ondersteuning en begeleiding noodzakelijk voor elke bewoner. Het streven is dan ook om, samen met een door het ouderinitiatief geselecteerde zorgleverancier de juiste begeleiding te bieden die gericht is op:

  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
  • Bieden van structuur en voorspelbaarheid
  • Het psychisch en psychosociaal functioneren
  • Eigen verantwoordelijkheid gecombineerd met goede afstemming met de vertegenwoordigers
  • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast

Voor dit project is het belangrijk dat alle bewoners van de betreffende bewonersgroep de ondersteuning betrekken van dezelfde zorgaanbieder. Alleen langs die weg kunnen de budgetten van de bewoners gezamenlijk gebruikt worden voor het verkrijgen van begeleiding over een zo groot mogelijk aantal uren van elke dag. De zorgaanbieder wordt in samenspraak met de ouders/vertegenwoordigers geselecteerd.