Bewonersprofiel

Voor de toekomstige bewonersgroep is het belangrijk dat men in het woonproject bij elkaar past. Elkaar respecteren en geïnteresseerd zijn in het wel en wee van een ander zijn belangrijke aspecten. Tegelijkertijd is er behoefte aan privacy en mag de groep niet bepalend zijn voor ieders doen en laten. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Als bewonersprofiel worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Leeftijd vanaf 18 jaar.
 • Bewoner staat positief t.o.v. het feit dat ‘samengewoond’ wordt met andere mensen met een vorm van autisme.
 • Bewoner stemt in met het nog vast te stellen bewonersreglement.
 • De bewoner accepteert de zorgvisie van de op te richten stichting.
 • Een autisme spectrum stoornis is formeel vastgesteld door een hiertoe erkende instelling.
 • Er is sprake van minimaal een gemiddelde intelligentie.
 • De bewoner is in staat om (met begeleiding) zelfstandig te wonen. Hij/zij is in staat om een eigen voordeur te beheren, dat wil zeggen hij/zij is in staat de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten, nee kunnen zeggen).
 • De bewoner is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en het uitvoeren van huishoudelijke en maatschappelijke vaardigheden. Aansturing en ondersteuning is in overleg met begeleiding.
 • De bewoner is in staat zijn eigen financiën te beheren. Aansturing en ondersteuning kunnen soms nodig zijn.
 • Er is sprake van voldoende psychische stabiliteit bij de bewoner. Dat wil zeggen veranderingen en onverwachte gebeurtenissen, de specifieke interesses (pre-occupaties) en eventuele specifieke angsten mogen niet leiden tot ontreddering en/of verstoring van het dagelijks leven.
 • De bewoner heeft een eigen inkomen (salaris of uitkering) dat hem/haar in staat stelt de woonlasten zelf te dragen.
 • De bewoner is bereid en in staat tot het vragen en aanvaarden van hulp/begeleiding (bijvoorbeeld individuele of groepsgewijs geboden woonbegeleiding, aansturing en ondersteuning, mantelzorg, budgetbeheer en/of bewindvoering).
 • De bewoner is in staat en bereid tot het mee dragen van de verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte/collectieve zaken.
 • Er is geen sprake van middelenmisbruik en/of afhankelijkheid (verslavingsproblematiek) of ander (ernstig) probleemgedrag.