Wie zijn wij

Ouderinitiatief

Bij een ouderinitiatief zijn ouders of naasten de initiatiefnemers van een woonproject.

Zij hebben een hoge mate van zeggenschap (eigen regie) en zijn eindverantwoordelijk voor de zorg en het verdere reilen en zeilen rondom het wooninitiatief. Ouders of vertegenwoordigers bepalen (samen met hun kind) hoe zij denken dat er geleefd, gezorgd en gewoond moet worden. Zij kiezen hun eigen zorgaanbieder en zorgverleners waarmee zij afspraken maken, zijn nauw betrokken bij de kwaliteit van de zorg, de bouw en inrichting van de woning.

Sinds 2016 ben ik mij aan het oriënteren naar een prettige woonomgeving voor mijn zoon met autisme. Na onderzoek in Zeist had ik nog geen goed gevoel voor een passende woonvorm voor mijn zoon. In datzelfde jaar ben ik via een informatie-avond over wonen met autisme van de NVA (Nederlandse Vereniging Autisme) terecht gekomen bij een ‘ouder’ wooninitiatief in Harmelen. Dit ouderinitiatief sprak mij aan omdat dit een woonproject voor jongeren met autisme betreft, maar met het idee hier, zo lang iemand wil, te kunnen wonen. Tevens is er een vorm van begeleiding op maat en is het sociale aspect belangrijk.

Omdat mijn zoon graag in Zeist wil blijven wonen wil ik onderzoeken hoe een dergelijk ouderinitiatief m.b.t. wonen voor jongeren met autisme in Zeist opgestart kan worden. Via het autisme café Café Authentiek, een ontmoetingsplek voor jongeren met autisme, ben ik in contact gekomen met een aantal ouders die geïnteresseerd zijn in een dergelijke woonvorm voor hun kind. Inmiddels heb ik een lijst met namen van zeven ouders die aangegeven hebben belangstelling te hebben.